Giá từ :Liên hệ

Lexus Rx350 sản xuất 2021 đky 2022. Trắng nội thất da bò mới chạy 1v5km. Đăng ký biển Hn thần tài. Full lịch sử bảo dưỡng. Bảo hành hãng đến 2023.

4,4xx tỷ (Bank 70%/ 6 năm)