Giá từ :Liên hệ

BMW 320i

- Model 2018

- Xe đi 3 vạn miles 

- Màu đen /nội thất kem 

- Xe chính chủ 

- Xe còn rất mới 

- Bảo hành không đậm va 

- Không ngập nước

- 1ty1xx